A bitcoin primer

KRIPTOVALUTA BEFEKTETŐK INNOVÁCIÓ-ELFOGADÁSÁNAK VIZSGÁLATA

a bitcoin primer

Files Abstract Napjainkban már több mint kriptovalutát tartanak számon. Mindazonáltal az államok és a jegybankok többsége nem ismeri bitcoin marketing terv a kriptovalutákat fizetőeszközként, sőt számtalan alkalommal a kriptovalutákkal kapcsolatos veszélyekre hívják fel a figyelmet.

a bitcoin primer

A fogyasztói kockázatok, veszélyek ellenére az elmúlt években több millió tranzakciót indítottak kriptovalutákkal, a kriptovaluta befektetők száma is több millióra tehető. Kutatásunkban Everett Rogers diffúziós elméletét felhasználva arra keressük a választ, hogy a kriptovaluta befektetők mennyire nyitottak az innovációra, mennyire tartoznak az innovátorok újítók közé.

a bitcoin primer

Vizsgáljuk, hogy a kriptovaluta befektetők innováció elfogadással kapcsolatos véleményei között különbséget lehet-e tenni demográfiai jellemzők alapján. Primer kutatásunk során kvantitatív jellegű, kérdőíves felmérésre került sor a kriptovalutával rendelkező befektetők körében. A kutatás megállapította, hogy az általunk vizsgált kriptovaluta befektetők többsége - a Rogers-féle diffúziós elméletet alapul véve - az innovátorok a minta háromnegyedevagy késői többség kategóriából kerül ki, akik fontosnak és szükségesnek érzik az innovációt, mely hozzájárul a blockchain technológián alapuló üzleti modellek elterjedéséhez.

a bitcoin primer

Ugyanakkor a vizsgálat eredményei cáfolták azt a hipotézist, mely korreláció mutatható ki az innováció elfogadása és a demográfia között. Nevertheless, most of the states governments and central banks do not admit crypto currencies as legal currencies, moreover, they draw attention to risks and dangers connected to crypto currencies a plenty of times.

In the yearmeaning the year after publishing the Bitcoin Protocol, a bitcoin primer our homeland, only a very small number of people, social classes started to pay attention towards crypto currency a bitcoin primer.

We research as well, whether a difference can be made between the opinions of crypto currency users regarding acceptance of crypto currencies, based on demographic features. During our primary research, a quantitative-styled, questionnaire-based survey was made in the circle of primary investors, who dispose about crypto currencies.

a bitcoin primer

At the same time, the results of the survey confute the presumption, in accordance of which, a correlation can be detected between acceptance of innovation and demography.

Lásd még